Tuesday, June 29, 2010

SEK MEN KEB GHAFAR BABAVISI SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GHAFAR BABA IALAH SEKOLAH BERPRESTIJ MELAHIRKAN INSAN TERBILANG DAN BERKETRAMPILAN


MISI SEKOLAH

1)MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF

2)MENGAMALKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

3)MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENGUASAAN ICT

4)MEMANTAPKAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAGI MANGEMBANGKAN BAKAT KE TAHAP OPTIMUM

5)MEMBUDAYAKAN DISIPLIN DIRI DAN AKHLAK TERPUJI

6)MEMANTAPKAN SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN YANG BERKESAN


OBJEKTIF SEKOLAH

1. MENINGKATKAN PENCAPAIAN AKADEMIK
2.MEMAJUKAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH
3.MENGUTAMAKAN DISIPLIN DIRI
4. MENYUBURKAN DAYA KEPIMPINAN
5. MENGAMALKAN NILAI-NILAI KEROHANIAN

No comments:

Post a Comment