Thursday, September 2, 2010

MAJLIS KHATAM AL-QURAN SEMPENA PROGRAM EHYA RAMADHAN 2010. 1431 H Peringkat Sekolah SMKGB

Tadarrus Al-Quran merupakan amalan mulia para Nabi dan Rasul serta orang-orang soleh sebelum kita di mana ianya banyak member kebaikan yang tidak ternilai sebagaimana Abu Hurairah RA meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memeriahkan bulan Ramadan dengan ibadah/qiyamu ramadhan; (dan dilakukan) dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu”. Al-Shan’ani dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan, qiyam ramadhan (dalam hadist diatas) adalah mengisi dan memeriahkan malam Ramadlan dengan melakukan solat dan membaca Al-Qur’an. (Subulus Salam Juz II, h. 173)

Berdasarkan faktor-faktor berikut, program ini dirancang diperingkat sekolah dalam usaha mentajdid kekuatan fizikal, mental dan spiritual seterusnya dapat mengislah pelajar supaya dapat menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat.No comments:

Post a Comment