Thursday, November 11, 2010

JAMBANGAN BUDI KALUNGAN KASIH 2010


HARI ANUGERAH TAHUN 2010

Bagi menggapai suatu kejayaan dan kecemerlangan sekolah bergantung kepada kegigihan, inovasi dan kreativiti guru, staf dan pelajar dalam memainkan peranan masing-masing. Setiap warga institusi sekolah mempunyai potensi untuk menjayakan diri dalam pelbagai aspek seperti pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, akademik, ko-kurikulum dan kepimpinan. Sesuatu usaha yang dibuat untuk mendapatkan suatu anjakan paradigma yang baru sudah semestinya mengambil satu nilai pengorbanan yang amat tinggi. Justeru itu, adalah wajar mereka diberikan penghargaan di atas kejayaan atau kecemerlangan yang telah dicapai sepanjang tahun 2010. Penghargaan ini juga diharapkan akan menjadi pendorong kepada guru, staf dan pelajar yang lain supaya gigih menjalankan tanggungjawab sebagai pengurus, pendidik, pemimpin pelajar dan pelajar biasa.

No comments:

Post a Comment