Thursday, January 29, 2015

PEMBINAAN MODUL PdP BERASASKAN VLE FROG Terdapat banyak model reka bentuk instruksional yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan PdP yang merangkumi perkara asas berikut: 
a) Menentukan keperluan murid 
b) Menentukan matlamat dan objektif 
c) Membina prosedur penilaian 
d)Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian 
e) Mencuba sistem pengajaran
 f) Menilai keseluruhan sistem 

Tujuan utama reka bentuk instruksional adalah untuk menghasilkan bahan PdP yang berkesan bagi membolehkan murid memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan sistematik dapat mewujudkan kepercayaan dan keyakinan murid terhadap guru. Terdapat banyak model reka bentuk instruksional yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan PdP yang berkesan. Antaranya ialah Model ADDIE (Dick & Carey, 1978) yang banyak digunakan dalam pembangunan bahan PdP. Model ADDIE mempunyai lima komponen utama iaitu:

 (1) Analisis 
 (2) Reka bentuk 
 (3) Pembangunan 
 (4) Implimentasi 
 (5) Penilaian 

Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran.Oleh yang demikian,sebagai langkah untuk membantu guru merancang proses penghasilan bahan PdP yang lengkap dan sistematik,pihak sekolah telah menjalankan satu kursus dalam perkhidmatan LDAP pada  24 Januari 2015 , bertempat di dewan sekolah ,semua guru-guru SMKGB telah menghadiri LDAP kali pertama ini  dan program 
pembinaan modul ini telah disempurnakan oleh Pn Norfadilah bt Ab Rahman daripada SMK Dol Said ,guru ICT. Kami di ajar bagaimana untuk menghasilkan soalan latihan kepada murid dengan menggunakan VLE FROG.Proses kerja agak panjang dan sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat terperinci bagi pengahasilan modul PdP sila klik DISIN


Vle frog


No comments:

Post a Comment