Thursday, January 29, 2015

PROGRAM KELESTARIAN/CEKAP TENAGA SMKGB 2015 Profesor Madya Dr Wira Mohd Shafiei 

Cekap tenaga adalah penggunaan tenaga elektrik secara minima untuk menyempurnakan kerja tanpa menjejaskan  prewtasidan kualiti kerja samada di rumah ataudisekolah.Program Kecekapan Tenaga bagi sekolah terpilib Negeri Melaka adalah kerjasama dari Kementerian Pelajaran Malaysia,Perbadanan Teknologi Hijau Melaka,Secriteriat Knowledge Transfer Programme (KPT),performance and Management Delivery(PEMANDU), Jabatan Perdana Menteri ,Centre for Education and Training in Renewable Energy ,Energy Efficiency &Green Technology (CETREE & T) dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka.SMK Ghafar Baba,Kelab Alam Sekitar akan mengendalikan Program Kecekapan Tenaga ini melibatkan semua warga sekolah.

Pelancaran Program Kelestarian/Cekap Tenaga telah dilancarkan pada 26 Januari 2015 di SMK GHAFAR BABA.Perasmian ini di sempurnakan oleh Profesor Madya Dr Wira Mohd Shafiei .Beliau merupakan ketua projek kelestarian tenaga Pusat Pendidikan  Dan Latihan Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau (CETREE & GT)

Pn Hjh Khalijah Abd Rahman

Matlamat Program iaitu Program Kecekapan Tenaga usaha bersepadu untuk menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap dalam kalangan warga SMKGB
  • Memberikan kefahaman warga sekolah mengenai konsep konsep Cekap Tenaga
  • Meningkatkan kesedaran warga sekolah kepentibgan Cekap Tenaga kepada warga sekokah,Negara dan alam sekitar
  • Mewujudkan budaya cekap tenaga di kalangan warga sekokah.
  • Melahirkan murid yang menghasilkan inovasi berkaitan cekap tenaga untuk kegunaan sejagat.


AKTIVITI TAHUN 2015

 1.Audit tenaga

 2.Poster cekap tenaga

 3.Buku skrap

 4.Kuiz cekap tenaga

 5.Perkongsian maklumat

No comments:

Post a Comment